Adolygiadau o Brentisiaethau Bwyd a Diod yng Nghymru

Feb 2, 2022 | Apprenticeships, NSAFD News, Wales

Mae NSAFD yn gweithio gyda’r diwydiant bwyd a diod yng Nghymru er mwyn sicrhau bod y diwydiannau Llaeth, Cig, Dofednod, Cynnyrch wedi’i Bobi, Cynnyrch Ffres a Physgod a Chregynbysgod yn cael y prentisiaethau cywir i ddiwallu eu hanghenion. Rydym ni’n gweithio gyda chyflogwyr a rhanddeiliaid i sicrhau bod y Prentisiaethau a’r cymwysterau sy’n sylfaen iddynt yn cael eu diweddaru i fodloni gofynion Llywodraeth Cymru.

Mae cyfarfod gweithgor o arbenigwyr ym mhob sector wedi cael ei drefnu lle bydd cyflogwyr yn cael cyfle i argymell sut y dylid ail-ddatblygu’r Prentisiaethau i fodloni gofynion unigol pob diwydiant, ac i ddarparu’r cynnwys mwyaf cadarn a thechnegol sy’n cyd-fynd â swyddi cydnabyddedig.

Gweler y dyddiadau isod: Cynhelir pob cyfarfod rhwng 10am ac 1pm.

28 Hydref – Llaeth
3 Tachwedd – Cig a Dofednod
5 Tachwedd – Cynnyrch wedi’i Bobi
10 Tachwedd – Pysgod a Chregynbysgod
12 Tachwedd – Cynnyrch Ffres
Cyfarfod posibl gyda darparwyr/rhanddeiliaid  ehangach – i’w gadarnhau.

Food and Drink Welsh Apprenticeship Reviews

The NSAFD are working with the food and drink industry in Wales in order to ensure the Dairy, Meat and Poultry, Bakery, Fresh Produce and Fish and Shellfish industries have the right apprenticeship to meet their needs. We are working with employers and stakeholders to ensure the Apprenticeship and the qualifications that underpin it are updated to meet Welsh Government requirements.     

An expert working group meeting for each sector has been scheduled where employers will have the opportunity to recommend how the Apprenticeships should be redeveloped to meet the individual needs of each industry, and to provide the most robust and technical content aligned to recognised job roles.    

Dates are below. Timings for all meetings are 10am to 1pm.    

28th October – Dairy    
3rd November – Meat & Poultry    
5th November – Bakery    
10th November – Fish & Shellfish    
12th November – Fresh Produce
Potential provider/wider stakeholder meeting – tbc