Gwrthsefyll COVID-19: Hunanasesiad Gwneuthurwyr Bwyd a Diod

Monday, November 30, 2020 - 16:15

Mae'r offeryn hunanasesiad hwn wedi'i ddatblygu gan sefydliadau sy'n arbenigo mewn cefnogi cwmnïau bwyd a diod o Gymru i wella perfformiad mewn meysydd allweddol fel gwerthu, marchnata a thechnegol.

Ni ddisgwylir i ganlyniadau’r hunanasesiad hwn gael ei rannu y tu allan i'r busnes gyda’r bwriad o gael ei ddefnyddio fel offeryn defnyddiol i adnabod meysydd y weithred a allai elwa o gefnogaeth arbenigol.

Lawrlwythwch yr hunanasesiad

Hunanasesiad
 

Llinellau Cymorth Bwyd a Diod Cymru ar gyfer Gwneuthurwyr