Be part of the biggest Food and Hospitality conference in North Wales!

Thursday, September 20, 2018 - 11:13

Coleg Cambria Deeside; October 3rd 2018

The 7th annual event for hospitality, catering and food industries from North Wales & surrounding areas.

The event will bring together local producers, suppliers and businesses to raise the awareness of the importance of localism, government regulations and future business opportunities.

This is a fantastic networking event for all involved in hospitality, catering and food industries to find out about training and funding opportunities in the local area.

Get involved:

 • Attend the conference for free
 • Give a food demonstration of local produce
 • Have a promotional stand with food tasting opportunities
 • Advertise your business in our brochure
 • Join us as a speaker of the day
 • Donate your produce for sampling

To discuss any of these opportunities and to confirm your attendance please contact us on 0300 30 30 006 or email employers@cambria.ac.uk or jenna.williams@cambria.ac.uk

 

Dewch i fod yn rhan o’r Gynhadledd Bwyd a Lletygarwch fwyaf yng Ngogledd Cymru!

Safle Glannau Dyfrdwy Coleg Cambria; 3 Hydref 2018

Hwn fyd y 7fed gynhadledd ar gyfer y diwydiannau lletygarwch, arlwyo a bwyd o Ogledd Cymru a’r ardal gyfagos.

Bydd y gynhadledd yn dod â chynhyrchwyr lleol, cyflenwyr a busnesau ynghyd i gynyddu gwybodaeth am bwysigrwydd prynu’n lleol, rheoliadau’r llywodraeth a chyfleodd busnes yn y dyfodol. 
Dyma ddigwyddiad rhwydweithio gwych ar gyfer pawb sy’n ymwneud â’r diwydiant lletygarwch, arlwyo a bwyd, i gael gwybod am gyfleodd hyfforddiant a chyllid yn yr ardal leol.

Cymerwch ran:

 • Dewch i’r gynhadledd am ddim
 • Rhowch arddangosiad o gynnyrch lleol 
 • Cyfle i gael stondin hyrwyddo gyda chyfleoedd i gael rhagflas ar y bwyd 
 • Hysbysebu eich busnes ar ein taflen 
 • Ymunwch â ni fel siaradwr y dydd 
 • Rhoi eich cynnyrch i bobl eu profi

I drafod unrhyw un o’r cyfleoedd hyn ac i gadarnhau y byddwch yn dod i’r gynhadledd, ffoniwch ni ar 0300 30 30 006 neu anfonwch e-bost at: employers@cambria.ac.uk neu jenna.williams@cambria.ac.uk